Projekt: Agrobotyka

robot-2

Agrobotyka to robotyzacja rolnictwa i produkcji żywności. Żywność jest jedną z najbardziej podstawowych rzeczy, jakie potrzebujemy. Doszliśmy do takiego punktu cywilizacyjnego w którym jako rozwinięte społeczeństwo powinniśmy zapewnić dostęp do darmowej żywności każdemu obywatelowi.

Rola 8hub

Tworzenie działających konstrukcji automatów i robotów oraz działającej farmy produkującej żywność. Współpraca przy otwartym oprogramowaniu dla robotyki do komunikacji, orientacji w pszestrzeni, adaptacji, planowania i szeroko pojętej sztucznej inteligencji.

Projekt: Drony

robot-3

Drony to autonomiczne, latające roboty, służące głównie do monitoringu, transportu niewielkich ładunków lub gromadzenia danych naukowych/meteorologicznych. W dużej mierze będą współdzielić zasoby z projektem Agrobotów.

Rola 8hub

Budowa dronów. Tworzenie Otwartego Oprogramowania i protokołów do wykorzystania w tego typu konstrukcjach.

Projekt: Autoboty

minivan

Autoboty to samochody autonomiczne, które poruszają się same, bez udziału kierowcy.

Założenia

Aby realnie zwiększyć przydatność społeczną tej technologii ważne jest aby wdrożyć je wraz z następującymi założeniami:

 • autoboty powinny być elektryczne, co znacznie upraszcza konstrukcję, zmniejsza awaryjność oraz umożliwia produkcję przez lokalnych wykonawców oraz zasilanie z lokalnych źródeł odnawialnych
 • powinny być publiczne i darmowe, wyeliminuje to potrzebę parkowania oraz zlikwiduje potrzebę istnienia większości dróg w mieście, dodatkowo przyniesie korzyści ekonomiczne w postaci braku zadłużenia publicznego oraz równego dostępu do dóbr podstawowych dla każdego obywatela

Rola 8hub

Stworzenie komputerowego symulatora miasta z ruchem autobotów. Projekt miałby przynieść dwie korzyści:

 1. Ostatni krok przed pilotażowym wdrażaniem prawdziwych autobotów na duża skalę – wykaże stopień przydatności pomysłu, nie w formie wyliczeń i rozważań lecz jako symulacji
 2. Wyłonienie jądra – koordynatora ruchu, który mógłby służyć w przyszłości jako prawdziwy koordynator ruchu autobotów. Jego całkowita awaria lub wyłączenie nie zatrzymało by ruchu, lecz zmniejszyło w pewnym stopniu przepustowość, każdy z autobotów jest autonomiczny.

Statystyki

W Polsce w 2015 roku w 32 701 wypadkach zginęły 2 904 osoby, a 39 457 zostało rannych (statystyki policyjne). Według amerykańskich badań – w 94% wypadków śmiertelnych wynika z winy kierowcy. Siłą rzeczy nie istnieją statystyki dotyczące samochodów autonomicznych, lecz przypuszcza się iż liczby te będą zbliżone do zera.

Projekt: Uniwersalny Dochód Podstawowy

Na czym polega UDP?

Uniwersalny Dochód Podstawowy (UDP) z angielskiego Universal Basic Income (UBI) lub Unconditional Basic Income jest to stała, gwarantowana przez Państwo wypłata dla każdego obywatela.

Pytania bez odpowiedzi

Wiele z poniższych akapitów to teoretyczne rozważania. Sensem istnienia projektu jest zbliżenie się do odpowiedzi na pytania, poprzez programy badawcze i symulacje, abyśmy mogli jako społeczeństwo rozmawiać językiem liczb i faktów, nie emocji i światopoglądów.

Przyczyna powstania idei

Istnieje wiele projektów i badań (2016 r.) związanych z tym zagadnieniem, przyczyny powstania idei są zróżnicowane w zależności od tego kto wspiera dane projekty. 8hub uznaje główne przyczyny jako:

 • postępującą robotyzację, która wkrótce w znaczący sposób zmniejszy ilość zatrudnienia na świecie
 • potrzeba przestrzeni czasowej na samorozwój człowieka, którą skutecznie blokuje praca zarobkowa mająca na celu zapewnienie tylko podstawowych potrzeb
 • ogólnie pojęty problem ubóstwa, który należy rozwiązać
 • problem przymusu ekonomicznego, dość łatwo zauważyć problem ubóstwa, lecz patologia dotyczy również klasy pracującej i średniej, relacja pracodawca-pracownik często polega na przymusie ekonomicznym, gdy tak naprawdę w dzisiejszych czasach sam pracodawca bardzo często nie jest wytwórcą wartości swojego produktu lub usługi, tylko organizatorem, wiele zawodów nie wymaga już środków trwałych i nieruchomości, wychodzimy z założenia, że współczesne wartości społeczne pozwalają na samo-organizowanie się ludzi skupionych wokół projektu

Czy wszyscy przestaną pracować?

Wysoce wątpliwe. Szczególnie jeśli stawka zostanie ustalona na minimalnym poziomie potrzebnym do funkcjonowania człowieka jako jednostki w społeczeństwie. Skoro dziś wiele osób posiada ambicję aby finansowo wybić się ponad przeciętność, nie ma powodu przypuszczać aby sytuacja miała się zmienić.

Kto za to zapłaci?

Kilka najważniejszych koncepcji:

 • Podatnicy – dość kontrowersyjna metoda, zapewnienie stałego dochodu obywatelom mogło by ożywić gospodarkę, jest również najczęściej rozpatrywana, ponieważ mechanizmy socjalne są dość powszechne i znane i zbadane w krajach europy zachodniej, posiada sporo jednak znanych wad, w tym może się okazać systemem demotywującym
 • Stała pula pieniężna – wyznaczenie puli pieniężnej, która będzie w określonym kwotowo i kontrolowanym zamkniętym obiegu. W pewnym stopniu również łamie zasady wolnego rynku, natomiast należy pamiętać, że cały projekt nie ma na celu osiągnięcie idealnego systemu utopijnego, lecz ma być ulepszeniem istniejącego obecnie również każdego dnia Państwa i banki łamią zasady rynkowe, społeczeństwo jest ogromnie zadłużone, dodrukowuje się pieniądze z nadwyżkami, a rządy nie radzą sobie z budżetami
 • Roboty – koncepcja aby praca robotów na rzecz społeczeństwa została wyceniona zgodnie z zasadami rynkowymi i z tej puli pieniężnej oraz tych produktów opłacano by partycypujących w UDP
 • Ponadto punkt dodatkowy: likwidacja dotychczasowego systemu socjalnego ze skomplikowanymi procedurami, personelem i nieruchomościami przyniosła by pewne oszczędności,

Czy nastąpi degeneracja społeczeństwa?

To uzasadniona obawa. Jest wiele przykładów to negujących jak i potwierdzających. Ważny jest jednak kontekst tych badań czy obserwacji. Badania przeprowadzone w dojrzałym, nowoczesnym społeczeństwie o dużym kapitale społecznym – rozwiniętych krajach europy zachodniej pokazują bardzo pozytywne wyniki. Uczestnicy eksperymentów dysponując wolnym czasem osiągnęli duży stopień samorozwoju i sukcesu finansowego.

Z kolei nasze polskie doświadczenia pokazują degenerację bezrobotnych środowisk związanych z utratą miejsc pracy po przemianach roku ’89, jednak należy tu mieć na uwadze niski kapitał społeczny wywołany przez ustrój PRL.

Były już takie pomysły i źle się skończyły

Nie jest to pomysł socjalistyczny ani komunistyczny. Ważny jest kontekst oraz wykonanie, a kluczem – postęp technologiczny. Nie ma już potrzeby posiadania majątku, który zapewniłby rodzinom dobra, jak nieruchomości czy samochód. Powszechny dostęp do dóbr nastąpił poprzez rozwój wolnego rynku i kapitalizmu, choćby w formie leasingu i wynajmu. Przez dziesięciolecia ceny najważniejszych dóbr uległy znaczącemu pomniejszeniu i zapewne ten proces pójdzie o krok na przód aby osiągnąć zero, gdzie dzięki rozwojowi technologii energia, auto czy mieszkanie a także wyżywienie – będą publiczne, darmowe i powszechne. Postępująca robotyzacja obecnie (2016r.) zwiększa dochód nielicznych kosztem społeczeństwa. Robotyzacja ma przynosić korzyści społeczeństwu, nie je degradować.

Rola 8hub

Pozyskanie funduszy na pilotażowy program doświadczalny wypłacania UDP partycypującym i zebranie faktów jak realnie wpłynęło to na ich życie.

Projekt: Start-up-jitsu

Co to za projekt?

Akademia Startup-jitsu ma na celu wdrażanie i rozwój startupów, poprzez podejmowanie oraz dokumentowanie realnych przedsięwzięć. Projekt stawia na praktykę, podejmuje działania kontr-informacyjne w stosunku do przepełnionego żargonem i mrzonkami PR-u startupowego.

Blog dostępny pod adresem: startupjitsu.pl

Projekt: Start-up-kit

Cel projektu

Utworzenie wspólnej, otwartej bazy programistycznej gotowej do wdrażania w start-upach internetowych.

Rola 8hub

Programowanie, programowanie, programowanie….

O przedsięwzięciu

8hub zakłada iż nowoczesna technologia jest kluczem do zwiększenia społecznej prosperity. Nie proponuje utopijnej rewolucji, lecz wierzy iż nowe rozwiązania staną się częścią naszego codziennego życia, podobnie jak sklepy internetowe, które nie wyparły sklepów stacjonarnych, lecz wytworzyły wartość dodaną i stały się częścią naszej codziennej rzeczywistości.

Edukacja czy dyscypliny sportowe według starych schematów wpajają nam współzawodnictwo jako cel do osiągnięcia sukcesu. W przyszłości nadrzędną miarą sukcesu będzie przydatność społeczna a kluczem współpraca.

Popieramy i promujemy projekty Ekonomii Współdzielonej, Freelancing, Przestrzenie Co-workingowe oraz Otwarte Oprogramowanie.

Licencja wykorzystanych ikon:

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY